Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy
Myhmanhanalar

 “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän “Nebitçi”, “Gämi”, ýokary derejeli “Serdar” myhmanhanalaryny we Sagaldyş-keselleriň öňüni alyş gullugyny (“Arzuw” myhmanhanany) alýar. 
 
Biz bilen habarlaşmak üçin:

Durmuş hyzmat müdirligi
745005, Türkmenistan, Balkan welaýaty, Türkmenbaşy şäheri.
Tel: +993 (243) 96-2-54, +993 (243) 2-04-90
Faks: +993 (243) 2-04-90